Stavningskontroll – Digitala verktyg

Det finns program för stavningskontroll som är speciellt utvecklad för personer med dyslexi.

Stava Rex hittar fel vid skrivning på svenska och SpellRight är speciellt utvecklat för personer med dyslexi som lär sig engelska som andraspråk. Motsvarande program finns också för tysk och dansk språkkontroll.
Stava Rex

När ord skrivs ljudenligt stavade såsom exempelvis ” jik” så ger Stava Rex som förslag att ordet ska vara “gick”. En viktig funktion i Stava Rex är exempelmeningar. Den som skriver “Det är gått med saft.” och därefter rättar med Stava Rex får se ordet “gått” markeras och så visas några meningar där betydelsen av orden “gått” respektive “gott” framgår. Om det finns talsyntes i datorn kan meningarna läsas upp.

SpellRight – rättstavning på engelska

SpellRight är ett rättstavningsprogram för engelska och är anpassat efter hur svenska elever med läs- och skrivsvårigheter stavar engelska ord grammatik svenska. Programmet rättar grava fel som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och ger också stöd i att skilja mellan lättförväxlade ord, till exempel orden their, there och they’re. Genom att söka på ett svenskt ord i SpellRights sökruta kan du få förslag på en översättning av ordet till engelska. Om du har ett talsyntesprogram i datorn där du kan välja att använda en engelsk röst kan du få ord och meningar upplästa.

Stavningskontroll i webbläsaren

Det finns möjlighet att aktivera stavningskontroll i webbläsaren om man så önskar. Stavningskontrollen fungerar i de fält där man själv skriver in egen text.

I Internet Explorer, under menyvalet ”Verktyg” finns ett underval ”Hantera tillägg”. Ett nytt fönster öppnas. Välj där ”Stavningskontroll”. Markera ”Svenska (Sverige)”, klicka i rutan ”Aktivera stavningskontroll” och klicka på ”Stäng”. Om Svenska inte är markerat som ”standard” klicka i så fall först på ”Ange som standard” innan du klickar på stäng.

Många människor i världen är inte särskilt bekväma med flera språk. Trots det kommer det tillfällen där du måste skriva något på ett speciellt språk. Om du är en av dem som gör små slarvfel så är ett stavningsprogram online ett måste för dig. Detta program hjälper dig att rätta till alla stavfel och grammatiska fel i din text. Du kan redigera allt bara genom att klicka på en knapp. Dessa är några av de mest innovativa programmen som finns som kan underlätta ditt jobb. Det finns många olika stavningsprogram tillgängliga på nätet.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*